Sprawozdawczość

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

2019 r.

2020 r. 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

2021 r. 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r.

2022 r. 

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2022 r.

Informacja o darowiznach otrzymanych w 2022 r.