Sprawozdawczość

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

2019 r.

2020 r. 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

2021 r. 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r.

2022 r. 

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2022 r.

Informacja o darowiznach otrzymanych w 2022 r.

2023 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r.