Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r.