Subkonto

W jaki sposób można założyć subkonto dla osoby niepełnosprawnej wskutek porażenia czterokończynowego?

Należy przesłać następujące dokumenty:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby.
    Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis prawnego opiekuna kandydata lub samego kandydata – jeżeli jest on osobą pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny i numer telefonu.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Ksero Orzeczenia o niepełnosprawności.
  4. Wydrukować poniżej zamieszczone Porozumienie oraz załączniki.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy odesłać na wskazany adres.

Elżbieta Stelmach
Omega II Kancelaria Podatkowa
ul. Kościuszki 21/2
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie

 

Po dopełnieniu tych formalności zostanie do Państwa przesłane Porozumienie, w którym Stowarzyszenie zobowiązuje się udostępnić swoje konto bankowe w celu gromadzenia funduszy przeznaczonych na udzielenie pomocy związanej z rehabilitacją i leczeniem chorego. Po zapoznaniu się z nim należy je podpisać i odesłać jeden egzemplarz na wskazany adres. Poniżej wzór porozumienia i załączników.

Porozumienie

– Załącznik nr 1 „Prośba na udostępnienie subkonta”

– Załącznik nr 2 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

– Załącznik nr 3 „Zgoda na rozliczenie pieniężne w formie przelewu i wskazanie konta bankowego”