Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2019 r.