1,5% podatku dla SPON „TETRUSEK”

Sam zadecyduj na jaki cel ma być przeznaczone 1,5 % Twojego podatku.

Prawie wszyscy narzekamy na to, jak państwo wydaje nasze pieniądze. Twierdzimy, że je marnotrawi. Wydajmy, więc część pieniędzy z naszych podatków według naszej woli. Sami możemy wybrać szlachetny cel. Przekazując 1,5 % swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia pomożecie Państwo w powrocie do zdrowia naszym Podopiecznym.

A emeryci i renciści ? Też mogą !

Emeryci i renciści – podobnie jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby pracujące na umowę zlecenie i te pobierające zasiłek dla bezrobotnych – są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem podobnie jak pozostali mogą oni skorzystać z ustawowego przywileju przekazania 1,5 % swojego podatku na działalność społeczną konkretnej organizacji pożytku publicznego – OPP. Aby to zrobić, muszą – tak jak inni podatnicy – indywidualnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT i wysłać je (lub dostarczyć osobiście) do urzędu skarbowego.

Jak przekazać 1,5 % podatku ?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym.

Wystarczy, że wpiszesz Numer KRS 0000304472 oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

W formularzach rozliczenia podatkowego istnieje możliwość zdecydowania czy dane podatnika mają być przekazane Organizacji Pożytku Publicznego. W 2007 roku nie było wyboru – wszystkie wpływy z 1% podatku były przekazywane anonimowo. Prosimy o skorzystanie z możliwości przekazania nam swoich danych. Umożliwi nam to przesłanie do Państwa podziękowania za przekazane 1,5% podatku.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki: K i L.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-38 należy wypełnić rubryki: J i K.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów.

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.