Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.