Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r.

-informacja-dodatkowa-za23 (1)