Jak pomóc

Od dnia 23.04.2008 r. nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).  Dzięki temu możecie Państwo przekazać 1,5 % swojego podatku na realizację celów SPON Tetrusek, bądź na leczenie i rehabilitację jednego z naszych podopiecznych. Wystarczy jedynie wypełnić PIT, w którym wpiszą Państwo nr KRS 0000304472 i wskażą dla kogo konkretnie (imię i nazwisko) te 1,5% podatku ma być przekazane.

Status ten umożliwia przekazanie na rzecz naszej organizacji:

 1. Darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Wysokość kwoty dokonanej darowizny, podlegającej odliczeniu od podstawy podatku winna stanowić nie więcej jednak niż 6 % dochodu osób fizycznych. Prawo do odliczenia stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.(Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176] art. 26 pkt 1ppkt 9 lit. a-c, pkt 6e ppkt 2).
 2. Darowizny nieprzekraczającej 1,5% podatku osób fizycznych należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wskazanie w zeznaniu podatkowym naszej organizacji następuje poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS 0000304472 (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176] art. 45 pkt 5c, 5d, 5g).
 3. Darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Wysokość kwoty dokonanej darowizny, podlegającej odliczeniu od podstawy podatku winna stanowić nie więcej jednak niż 10 % dochodu osób prawnych. Prawo do odliczenia stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.(Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654] art. 18 pkt 1 ppkt 1, pkt 1b, 1c).

RENCISTA I EMERYT TEŻ MOŻE PODAROWAĆ 1,5 %.

W Polsce jest ok. 25 mln podatników rozliczających się z fiskusem z dochodów, które osiągnęli w danym roku podatkowym. Są wśród nich również osoby pobierające emeryturę lub rentę. Ponieważ świadczenia te w świetle prawa stanowią dochód, od którego płaci się podatek, emeryci i renciści również mogą przekazać 1,5 % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Emeryci i renciści – podobnie jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby pracujące na umowę zlecenie i te pobierające zasiłek dla bezrobotnych – są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem podobnie jak pozostali mogą oni skorzystać z ustawowego przywileju przekazania 1,5 % swojego podatku na działalność społeczną konkretnej organizacji pożytku publicznego – OPP. Aby to zrobić, muszą – tak jak inni podatnicy – indywidualnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT i wysłać je (lub dostarczyć osobiście) do urzędu skarbowego.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tetrusek” nie jest organizacją nastawioną na zysk. Zebrane fundusze przeznacza wyłącznie na działalność statutową. Każdą osobę, która chciałaby wesprzeć naszą ideę materialnie, bądź finansowo prosimy o:

  1. Dokonanie darowizn poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia.

   Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce

   88 2130 0004 2001 0456 3391 0001
 1. Zadeklarowanie swojego członkostwa w Stowarzyszeniu (składka 10 zł miesięcznie).

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych i ich rodzin.