Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 r.