Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2017 r.