Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2015 r.

2015-1