Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r.

2014-1