Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 r.