Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”

Regulamin KR obowiąz. od 24.04.2019 r