Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2016 r.